Product logo

Hoe kunnen we je helpen?

Vraag maar raak. Vind onmiddellijk antwoorden.

Wat is B Secure?

B Secure is een extra dienst die Bondora aanbiedt aan leners om hen te helpen voorbereid te zijn op het onverwachte. Met B Secure geactiveerd kun je je betaaldatum kiezen, de duur van je lening wijzigen of zelfs een aflossingsvrije periode nemen! En dat voor slechts € 14,99 per maand, ongeacht het aantal actieve leningen dat je hebt.

B Secure signup

Kosten B Secure:

De servicevergoeding voor B Secure bedraagt € 14,99 per maand, ongeacht het aantal actieve leningen en of je er al dan niet gebruik van maakt.

  • De B Secure-vergoeding wordt toegevoegd aan je maandelijkse betaling. De servicekosten worden eenmaal per maand automatisch afgetrokken van je Bondora-accountsaldo op de betaaldatum die volgt op het betalingsschema. Zorg ervoor dat je genoeg geld op je Bondora-account hebt om zowel de maandelijkse leningbetaling als de B Secure-rekening te betalen.
  • Na activering van de B Secure-dienst moet de eerste factuur samen met de volgende maandelijkse betaling worden betaald, ongeacht of het betalingsschema al dan niet is gewijzigd.
  • B Secure kan worden toegepast op al je bestaande en toekomstige leningsovereenkomsten en eindigt met je laatste leningsovereenkomst.

Met de B Secure-dienst kun je:

  • Een aflossingsvrije periode instellen van 1-12 maanden(NB! Tijdens deze periode moet je nog steeds rente en provisies betalen).
  • De lengte van het leningsschema wijzigen van 1-60 maanden.
  • De maandelijkse betalingsdatum wijzigen in een willekeurige datum tussen 1-27.

Opmerking: je hoeft niet alle opties tegelijk te selecteren. Als je niets selecteert, blijven de eerdere voorwaarden van toepassing. Als je bijvoorbeeld geen nieuwe betalingsdatum selecteert, wordt de eerdere betalingsdatum gebruikt voor de nieuwe betalingsregeling.

Hoe kom je in aanmerking voor B Secure:

Bij B Secure kun je een nieuw betalingsschema aanvragen als je aan deze voorwaarden voldoet:

  • Indien er sprake is van één leningsovereenkomst, moet je minimaal één volledige maandelijkse betaling hebben verricht binnen de geldende betalingsregeling.
  • Als je meer dan één lening hebt, kun je B Secure pas gebruiken nadat je minimaal de eerste maandelijkse betaling binnen de nieuwe overeenkomst volledig hebt betaald.
  • Als je onlangs je regeling hebt gewijzigd met behulp van B Secure, kun je de dienst opnieuw gebruiken als je het volledige bedrag van minimaal één nieuwe geplande maandelijkse aflossing hebt betaald.
  • B Secure kan worden gebruikt zolang het contract niet wordt opgezegd/de lening niet in gebreke blijft.

Als je schulden hebt wanneer je de betalingsregeling wijzigt (dit geldt ook voor onbetaalde facturen), wordt de leenschuld verdeeld over de nieuwe regeling. Daarom kunnen de volgende betalingen volgens de nieuwe regeling hoger uitvallen vanwege de toegevoegde schuld van je lening. Let op: onbetaalde facturen worden niet toegevoegd aan de betalingsregeling en moeten afzonderlijk worden betaald. 

Hoe annuleer ik B Secure

Neem contact op met ons Support team via het onderstaande feedbackformulier om je B Secure op te zeggen. De laatste rekening voor B Secure moet worden betaald met de volgende maandelijkse betaling. 


Product logo
Bondora AS

A.H.Tammsaare tee 47, Tallinn 11316, Estland
Estens ondernemingsnummer 11483929
EU BTW-nummer: EE101252401

Representatief voorbeeld
Een lening van € 2.230 over 5 jaar kost u € 63,88 per maand. Representatief JKP van 31,74%. Het totale over 5 jaar te betalen bedrag is € 3.962,53, waarvan € 1.156,73 rente tegen 17,85% vast en € 445,8 aan provisie voor rekeningbeheer. Direct na uitbetaling van de lening wordt € 130 aan contractkosten in rekening gebracht. De totale kosten na 5 jaar bedragen € 1.732,53. Het totale kredietbedrag is € 2.230. Het tarief dat je wordt aangeboden, hangt af van je individuele omstandigheden. Bestudeer de voorwaarden van onze financiële dienst en raadpleeg indien nodig een deskundige.

Onze leenvoorwaarden
Leenbedrag van € 500 tot €10.000. Aflossingsperiode van 3 tot 60 maanden. Jaarlijks kostenpercentage (JKP) van 31,74% tot 61,56%. Het tarief dat je wordt aangeboden, hangt af van je individuele omstandigheden.