Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Laenu taotlemineMilline on Bondora laenutaotluse protsess?Kuidas laenu taotleda?Kes saab Bondoras laenu taotleda?Kui kaua laenu taotlemine aega võtab?Kuidas toimub isikutuvastus?Kuidas saan oma pangakonto Trustly kaudu kinnitada?Miks peaksin esitama oma kontoväljavõtte Instantori kaudu ja kuidas see käib?Kas saan muuta oma laenutaotluses esitatud andmeid?Kas saan laenutaotluse tühistada?Millal ma raha kätte saan?Kas saan taotleda Bondorast uut laenu, enne kui vana on tagasi makstud?Kas saan taotleda refinantseerimislaenu?Mida peaksin tegema, kui pole laenupakkumise tingimustega nõus?Aktiivne laenKuidas toimub laenu tagasimaksmine?Kuidas saan oma Bondora kontole raha kanda?Kuidas saan teha oma kontolt väljamakseid?Kas saan tühistada oma laenu 14 päeva jooksul alates laenulepingu allkirjastamisest?Kus saan oma maksegraafikut vaadata?Kuidas saan ennetähtaegselt tagastada osa laenust?Kuidas saan ennetähtaegselt tagastada terve laenu?Kuidas saan maksegraafikut muuta?Mis juhtub, kui mul tekib laenu tagasimaksmisel raskusi?Mis on B On Track?Mis on B Secure?Mis on B Secure+?Võlas laenMilline on Bondora võlamenetlusprotsess?Milline on võlamenetluse protseduur aktiivse laenu puhul?Milline on võlamenetluse protseduur üles öeldud laenu puhul?Mis juhtub, kui võlgnevus on kohtutäituri menetluses?Mis juhtub minu maksehäire avaldamisel Ametlikus Maksehäireregistris?Milline on võlamenetluse protseduur erandjuhtumite korral?Minu konto Kas minu isikuandmeid hoitakse turvaliselt?Kuidas saan luua uue salasõna?Kuidas saan oma kontaktandmeid muuta?Mul puudub juurdepääs Bondora kasutajakonto registreerimisel kasutatud e-posti kontoleKuidas saan Bondora kasutajakontoga seotud pangakontot muuta?Kuidas me kliente tuvastame?Miks on kliendi tuvastamine vajalik?Kellega me andmeid jagame?Kuidas saan oma Bondora kasutajakonto sulgeda?Minu dokumendid Kus saan vaadata oma kontoväljavõtet?Kust leian oma allkirjastatud lepingud?Kust leian tasutud ja tasumata arved?Bondora klienditoega kontakteerumineKuidas saata päringuid Bondora klienditoele?Kirjuta meile e-posti aadressilt, mis on seotud Sinu Bondora kasutajakontoga.Mida peaksin tegema, kui saan telefonile lühisõnumi, mis polnud mõeldud mulle?Mida peaksin tegema, kui saan tavapostiga kirja, mis polnud mõeldud mulle?Mida peaksin tegema, kui saan e-kirja, kuid mul pole Bondora kasutajakontot?Mida peaksin tegema, kui kirjutan Bondorale kellegi teise nimel?Bondora kontserni finantstulemused

Mis juhtub, kui võlgnevus on kohtutäituri menetluses?

NB! Järgnev kehtib ainult Eestis väljastatud laenudele.

Kui kohus on teinud otsuse ja väljastanud maksekäsu ning võlgnevus on kohtutäituri menetluses, teeb Bondora järgmist.

  • Algatame täitemenetluse Kui kohtutäitur on saanud sissenõudjalt (Bondora) täitmisavalduse, alustab ta täitemenetlust. Võlgnik saab kohtutäiturilt posti teel täitekorralduse, täitmisteate ja kohtutäituri tasu otsuse. Võlgnikule antakse täitmisteates vabatahtliku tasumise tähtaeg, mis on tavaliselt 10 päeva, kuid sõltuvalt täitekorraldusest maksimaalselt 90 päeva.
  • Koostame maksegraafiku täituri vahendusel. Pärast täitmisteate kättesaamist on võlgnikul õigus pöörduda kohtutäituri poole ning esitada taotlus võlgnevuse tasumiseks maksegraafiku alusel. Seejärel palub kohtutäitur Bondora nõusolekut sõlmida võlgnikuga tema soovitud tingimustel maksegraafik. Kohtutäitur palub võlgnikul täita maksegraafiku avalduse vormi. Võlgnik taotleb selles võla tasumist igakuiste osamaksetena, märgib igakuise maksepäeva ning esitab isikuandmeid, pangakonto väljavõtte, ülalpeetavaid, olemasolevaid kohustusi ja sissetulekuid puudutava info ning taotluse pangakonto või töötasu arestist vabastamise osas. Koos maksegraafiku vormiga tuleb võlgnikul esitada kuut kuud kajastav kontoväljavõte (PDF-vormingus) ning sissetulekut tõendavad dokumendid.
  • Kui võlga ei ole täies ulatuses tasutud ja puudub kokkulepe võla tasumiseks: Kui täitekorraldust ei ole vabatahtliku täitmise tähtaja jooksul täidetud ning sissenõudja ei ole võimaldanud maksegraafikut, pöörame sissenõude võlgniku sissetulekutele: igakuisele töötasule, palgale, seadusjärgsele elatisele, saadavatele toetustele ning hüvitistele (võivad olla nii regulaarsed kui ühekordsed), vallas- ja kinnisvarale ning nõudeõigusele. Võlgniku, sissenõudja ja kohtutäituri õigused ja kohustused ning täitekorralduse täitmise menetlus on sätestatud Täitemenetluse seadustikus.

Eesti kohtutäiturite kontaktandmed leiad siit.


Product logo

Tüüpiline näide
Laen summas 2230 eurot maksab 5 aasta jooksul Sulle 63,88 eurot kuus. Tüüpiline krediidikulukuse määr on 31,74%. Kokku tasud 5 aasta jooksul 3962,53 eurot, millest 1156,73 eurot moodustab 17,85% fikseeritud määraga intress ja 445,8 eurot konto haldustasu. 130 eurot lepingutasu võetakse kohe pärast laenu väljamaksmist. 5 aasta kogukulu on seega 1732,53 eurot. Laenusumma on 2230 eurot. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest. Palun tutvu meie finantsteenuse kasutustingimustega ja pea vajadusel nõu spetsialistiga.

Meie laenutingimused
Laenusumma 500 kuni 10 000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidikulukuse määr (APR) alates 31,74% kuni 61,56%. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest.