Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Laenu taotlemineMilline on Bondora laenutaotluse protsess?Kuidas laenu taotleda?Kes saab Bondoras laenu taotleda?Kui kaua laenu taotlemine aega võtab?Kuidas toimub isikutuvastus?Kuidas saan oma pangakonto Trustly kaudu kinnitada?Miks peaksin esitama oma kontoväljavõtte Instantori kaudu ja kuidas see käib?Kas saan muuta oma laenutaotluses esitatud andmeid?Kas saan laenutaotluse tühistada?Millal ma raha kätte saan?Kas saan taotleda Bondorast uut laenu, enne kui vana on tagasi makstud?Kas saan taotleda refinantseerimislaenu?Mida peaksin tegema, kui pole laenupakkumise tingimustega nõus?Aktiivne laenKuidas toimub laenu tagasimaksmine?Kuidas saan oma Bondora kontole raha kanda?Kuidas saan teha oma kontolt väljamakseid?Kas saan tühistada oma laenu 14 päeva jooksul alates laenulepingu allkirjastamisest?Kus saan oma maksegraafikut vaadata?Kuidas saan ennetähtaegselt tagastada osa laenust?Kuidas saan ennetähtaegselt tagastada terve laenu?Kuidas saan maksegraafikut muuta?Mis juhtub, kui mul tekib laenu tagasimaksmisel raskusi?Mis on B On Track?Mis on B Secure?Mis on B Secure+?Võlas laenMilline on Bondora võlamenetlusprotsess?Milline on võlamenetluse protseduur aktiivse laenu puhul?Milline on võlamenetluse protseduur üles öeldud laenu puhul?Mis juhtub, kui võlgnevus on kohtutäituri menetluses?Mis juhtub minu maksehäire avaldamisel Ametlikus Maksehäireregistris?Milline on võlamenetluse protseduur erandjuhtumite korral?Minu konto Kas minu isikuandmeid hoitakse turvaliselt?Kuidas saan luua uue salasõna?Kuidas saan oma kontaktandmeid muuta?Mul puudub juurdepääs Bondora kasutajakonto registreerimisel kasutatud e-posti kontoleKuidas saan Bondora kasutajakontoga seotud pangakontot muuta?Kuidas me kliente tuvastame?Miks on kliendi tuvastamine vajalik?Kellega me andmeid jagame?Kuidas saan oma Bondora kasutajakonto sulgeda?Minu dokumendid Kus saan vaadata oma kontoväljavõtet?Kust leian oma allkirjastatud lepingud?Kust leian tasutud ja tasumata arved?Bondora klienditoega kontakteerumineKuidas saata päringuid Bondora klienditoele?Kirjuta meile e-posti aadressilt, mis on seotud Sinu Bondora kasutajakontoga.Mida peaksin tegema, kui saan telefonile lühisõnumi, mis polnud mõeldud mulle?Mida peaksin tegema, kui saan tavapostiga kirja, mis polnud mõeldud mulle?Mida peaksin tegema, kui saan e-kirja, kuid mul pole Bondora kasutajakontot?Mida peaksin tegema, kui kirjutan Bondorale kellegi teise nimel?Bondora kontserni finantstulemused

Milline on võlamenetluse protseduur üles öeldud laenu puhul?

Kui kliendil on osaliselt või täielikult tasumata kolm järjestikust kuumakset ning vaatamata korduvatele hoiatustele ei ole võlgnevust likvideeritud, saadame kliendile teate laenulepingu ülesütlemise kohta.

Laenulepingu ülesütlemine tähendab kliendi jaoks eelkõige seda, et kogu laenujääk, sealhulgas võlas olevad intressid, tasumata arved ning võla sissenõudmisel lisandunud kulud, muutub vastavalt seadusele ja laenulepingu tingimustele sissenõutavaks. Kui kliendil on rohkem kui üks laen, pöördume kohtusse pärast seda, kui viimane laen on üles öeldud.

LAHTIÜTLUS: järgmine kehtib ainult Eestis väljastatud laenudele

Kohtumenetlus

  • Esitame kohtule maksekäsu kiirmenetluse avalduse. Kui võlgnik tunnistab nõuet, kuid ei ole oma majandusliku olukorra tõttu võimeline kogu summat kohe tasuma, on pooltel õigus sõlmida kohtulikult kinnitatud maksegraafik.
  • Kohtulikult kinnitatud maksegraafik. Kui lepitakse kokku maksegraafik, palutakse kohtul menetlus poolte kokkuleppel lõpetada ja kinnitada see maksekäsuga. Maksekäsuga kinnitatakse uus maksegraafik vastavalt tsiviilkohtumenetluse seadustiku (TsMS) § 489 lg-le 2. Oma soovist sõlmida maksegraafik tuleb teavitada kohust kirjalikult.
  • Kohtutäitur. Juhul kui pooled ei saavuta kompromissi ning kohus väljastab maksekäsu või juhul, kui võlgnik ei pea kinni kohtulikult kinnitatud maksegraafikust, pööratakse maksekäsk täitmisele. Sõltuvalt kohtuotsusest oleme nõus uue maksegraafiku sõlmima ka kohtutäituri vahendusel. Selleks peab võlgnik esitama vastavasisulise avalduse otse kohtutäiturile, kes tema võlgnevusega tegeleb. Kui võlgnik peab graafikust kinni, ei arestita tema pangakontosid ega töötasu.Product logo

Tüüpiline näide
Laen summas 2230 eurot maksab 5 aasta jooksul Sulle 63,88 eurot kuus. Tüüpiline krediidikulukuse määr on 31,74%. Kokku tasud 5 aasta jooksul 3962,53 eurot, millest 1156,73 eurot moodustab 17,85% fikseeritud määraga intress ja 445,8 eurot konto haldustasu. 130 eurot lepingutasu võetakse kohe pärast laenu väljamaksmist. 5 aasta kogukulu on seega 1732,53 eurot. Laenusumma on 2230 eurot. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest. Palun tutvu meie finantsteenuse kasutustingimustega ja pea vajadusel nõu spetsialistiga.

Meie laenutingimused
Laenusumma 500 kuni 10 000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidikulukuse määr (APR) alates 31,74% kuni 61,56%. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest.