Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Mida peaksin tegema, kui kirjutan Bondorale kellegi teise nimel?

Kui kirjutad meile kellegi teise nimel, teata kliendi ja enda kontaktandmed ning täpsusta saadetud päringu täpne põhjus. Kui Sa oled volitatud klienti puudutavat teavet saama, lisa kindlasti ka vastav dokument (nt volikiri).

Juhime tähelepanu sellele, et Bondora ei avalda kliendi isikuandmeid, laenutaotlusi ega -lepiguid puudutavat teavet ilma loata kolmandatele isikutele. Kui kolmandal isikul on õigus klienti puudutavaid andmeid saada, tuleb esitada meile esmalt vastav tõend või dokument (nt volikiri, kohtumäärus, pärimistunnistus vms).


Product logo

Tüüpiline näide
Laen summas 2230 eurot maksab 5 aasta jooksul Sulle 63,88 eurot kuus. Tüüpiline krediidikulukuse määr on 31,74%. Kokku tasud 5 aasta jooksul 3962,53 eurot, millest 1156,73 eurot moodustab 17,85% fikseeritud määraga intress ja 445,8 eurot konto haldustasu. 130 eurot lepingutasu võetakse kohe pärast laenu väljamaksmist. 5 aasta kogukulu on seega 1732,53 eurot. Laenusumma on 2230 eurot. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest. Palun tutvu meie finantsteenuse kasutustingimustega ja pea vajadusel nõu spetsialistiga.

Meie laenutingimused
Laenusumma 500 kuni 10 000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidikulukuse määr (APR) alates 31,74% kuni 61,56%. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest.