Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi, mida soovid. Leia vastused hetkega.

Miks on vaja klienti tuvastada?

Kui Sinu päring tuleb e-posti aadressilt, mis ei ole Sinu Bondora kontoga seotud, siis ei saa meie klienditugi Sulle vastata. Sinu isikuandmete ja muu konfidentsiaalse info kaitsmiseks palume meile kirjutada Bondoras registreeritud e-posti aadressilt. Nii ei ole meil vaja küsida lisaküsimusi ning saad oma pöördumisele kõige kiiremini vastuse.

Kuidas me klienti tuvastame?

Esmajärjekorras tuvastame klienti meiliaadressi alusel. Juhime tähelepanu sellele, et Bondoral on kahtluse korral õigus küsida täiendavaid küsimusi ja tõendeid. Näiteks võime Sul paluda esitada isikut tõendava dokumendi koopia või tõendi elukoha aadressi või telefoninumbri kuuluvuse kohta.

Millistel juhtudel on vaja esitada lisadokumente?

Kui kirjutad meile registreerimata e-posti aadressilt, siis võime Sinult küsida isikut tõendava dokumendi koopiat.

Kui soovid Bondora kontol muuta oma postiaadressi, palume Sul esitada meile mõni arve (näiteks üüriarve või telefoniarve), kus oleks näha Sinu nimi ja uus aadress. Arve ei tohi olla vanem kui kolm kuud. Seejärel saame teha muudatused Sinu eest.

Kui Sul ei õnnestu mingil põhjusel Bondora kontol telefoninumbrit ise muuta, palume Sul saata meile telefoniarve, millelt oleks näha Sinu nimi ja uus telefoninumber. Arve ei tohi olla vanem kui kolm kuud. Seejärel saame teha muudatused Sinu eest.

Kellele me infot ei väljasta?

Bondora ei väljasta infot kliendi andmete, laenutaotluse või lepingute kohta kolmandatele isikutele. Juhul kui kolmas isik on õigustatud kliendi kohta infot saama, on esmalt vajalik edastada meile vastav tõend või dokument (näiteks volikiri, kohtuotsus, kohtumäärus, pärimistõend vms).