Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi julgelt! Leia vastused hetkega.

Kes saab Bondorast laenu taotleda?

Pakume hetkel laene järgmistes riikides.

  •  Eesti
  •  Soome
  •  Hispaania

Laenu taotlemiseks pead vastama järgmistele tingimustele.

  • Pead olema laenutaotluse esitamise hetkel vähemalt 18-aastane ning laenuperioodi lõpus mitte vanem kui 75-aastane.
  • Sinu püsiv või peamine elukoht peab olema Eestis.
  • Sinu teenitav töötasu või igakuiselt laekuv pension peab olema piisavalt suur kõigi igakuiste kulude katmiseks.
  • Sinu krediidiajalugu peab olema puhas (seal ei tohi olla maksehäireid, võlgnevusi, pankrotimenetlusi või pooleliolevaid täitemenetlusi).
  • Sul ei tohi olla olnud probleeme hasartmängimisega.

Sinu laenutaotlus kiidetakse heaks ainult juhul, kui vastad kõigile eeltoodud tingimustele ja kõigile muudele Bondora seatud nõuetele. Need nõudmised aitavad meil hoida oma platvormi ohutuna igale laenutaotlejale. Sotsiaalselt vastutustundliku ettevõttena oleme sätestanud antud nõuded ja tingimused riskide minimeerimiseks.


Product logo

Tüüpiline näide
Laen summas 2230 eurot maksab 5 aasta jooksul Sulle 63,88 eurot kuus. Tüüpiline krediidikulukuse määr on 31,74%. Kokku tasud 5 aasta jooksul 3962,53 eurot, millest 1156,73 eurot moodustab 17,85% fikseeritud määraga intress ja 445,8 eurot konto haldustasu. 130 eurot lepingutasu võetakse kohe pärast laenu väljamaksmist. 5 aasta kogukulu on seega 1732,53 eurot. Laenusumma on 2230 eurot. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest. Palun tutvu meie finantsteenuse kasutustingimustega ja pea vajadusel nõu spetsialistiga.

Meie laenutingimused
Laenusumma 500 kuni 10 000 eurot. Laenuperiood 3 kuni 60 kuud. Krediidikulukuse määr (APR) alates 31,74% kuni 61,56%. Sulle pakutav intressimäär oleneb vaid Sinu andmetega seotud asjaoludest.