Product logo

Kuidas saame aidata?

Küsi, mida soovid. Leia vastused hetkega.

Veendu, et kirjutad Bondoras registreeritud e-posti aadressilt.

Juhul kui kirjutad meile e-posti aadressilt, mis ei ole Sinu Bondora kontoga seotud, ei ole meil võimalik Sulle infot anda ning palume Sul oma päring registreeritud meiliaadressilt uuesti saata.

Juhul kui Sul puudub ligipääs e-posti aadressile, millega konto lõid, on Sul võimalik meiliaadress ära vahetada. Selle kohta saad täpsemalt lugeda siit

Mida teha, kui saad telefonile sõnumi, mis ei ole Sulle mõeldud?

Juhul kui saad Bondorast oma telefoninumbrile sõnumi, kuid oled veendunud, et Sul ei ole meie juures laenu ega kontot, palun teavita sellest viivitamatult meie kliendituge. Selleks, et saaksime olukorra kiiresti lahendada, palume Sul edastada ka mõni tõend (nt telefoniarve või liitumisleping), kus oleks näha, et number kuulub just Sulle.

Mida teha, kui Sinu postiaadressile saabub kiri, mis ei ole Sulle mõeldud?

Saadame klientidele kirju vaid sellele aadressile, mis on märgitud kliendi Bondora kontol. Üldiselt on aadress saadud Rahvastikuregistrist või klient on meid ise uuest aadressist teavitanud. Juhul kui Sinu koju saabub kiri, mis on mõeldud isikule, kes sellel aadressil ei ela, palun teavita sellest viivitamatult meie kliendituge.

Mida teha, kui saad meilt e-kirja, aga tead, et Sul ei ole Bondoras kontot?

Juhul kui saad Bondorast e-kirja ja oled veendunud, et kiri ei ole mõeldud Sulle, palun teavita sellest viivitamatult meie kliendituge.

Mida teha, kui kirjutad kellegi teise palvel?

Juhul kui kirjutad meile kellegi teise palvel, märgi kirja sisus kindlasti ära kliendi ja enda kontaktandmed ning täpne pöördumise põhjus. Kui oled volitatud teise isiku kohta infot saama, lisa kindlasti juurde ka vastav dokument (nt volikiri).